Načítání . . .ZAČNĚNO
LifeLine Media necenzurovaný zpravodajský banner

Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavazujeme se je chránit. Tyto zásady vysvětlují, co uděláme s vašimi osobními údaji.

Souhlas s naším používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje používat soubory cookie při každé návštěvě našich webových stránek.

B. Úvěr

Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony od SEQ Legal (seqlegal.com)

a upraveno webem Planeta (www.websiteplanet.com)

C. Shromažďování osobních údajů

Mohou být shromažďovány, ukládány a používány následující typy osobních údajů:

informace o vašem počítači včetně vaší IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

informace o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek, včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest webových stránek;

údaje, jako je vaše e-mailová adresa, které zadáte při registraci na našem webu;

informace, které zadáte při vytváření profilu na našem webu – například vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav vztahu, zájmy a koníčky, podrobnosti o vzdělání a podrobnosti o zaměstnání;

informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které zadáte za účelem nastavení odběru našich e-mailů a/nebo newsletterů;

informace, které zadáváte při používání služeb na našem webu;

informace, které jsou generovány při používání našich webových stránek, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte;

informace týkající se čehokoli, co zakoupíte, služeb, které používáte, nebo transakcí, které provedete prostřednictvím našich webových stránek, což zahrnuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a údaje o kreditní kartě;

informace, které zveřejníte na našich webových stránkách s úmyslem je zveřejnit na internetu, což zahrnuje vaše uživatelské jméno, profilové obrázky a obsah vašich příspěvků;

informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek, včetně jejího obsahu komunikace a metadat;

jakékoli další osobní údaje, které nám zašlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Používání vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující:

správa našich webových stránek a podnikání;

personalizace našich webových stránek pro vás;

umožnit vám používání služeb dostupných na našich webových stránkách;

zaslání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;

poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;

zasílání výpisů, faktur a upomínek plateb a vybírání plateb od vás;

zasílání nemarketingových obchodních sdělení;

zasílání e-mailových upozornění, o které jste konkrétně požádali;

zasílání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o to požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud již newsletter nepotřebujete);

zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás informovat na kdykoli, pokud již nepotřebujete marketingová sdělení);

poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou schopny identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

vyřizování dotazů a stížností podaných vámi nebo o vás týkajících se našich webových stránek;

udržování našich webových stránek v bezpečí a předcházení podvodům;

ověření souladu s podmínkami, jimiž se řídí používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší webové služby soukromých zpráv); a

jiné využití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našich webových stránkách, zveřejníme je a jinak je použijeme v souladu s licencí, kterou nám udělujete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejňování vašich informací na našich webových stránkách a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem jejich přímého marketingu ani žádné jiné třetí strany.

E. Sdělování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníků, pojistitelů, odborných poradců, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členovi naší skupiny společností (to znamená našim dceřiným společnostem, naší konečné holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem), pokud je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;

v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika);

kupujícímu (nebo potenciálnímu kupci) jakéhokoli podniku nebo aktiva, které prodáváme (nebo uvažujeme); a

jakékoli osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zpřístupnění těchto osobních údajů, pokud by podle našeho rozumného názoru takový soud nebo orgán s přiměřenou pravděpodobností nařídil zveřejnění těchto osobních údajů.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách NIKDY neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám.

F. Mezinárodní datové přenosy

Informace, které shromažďujeme, mohou být ukládány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, ve kterých působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s těmito zásadami.

Informace, které shromažďujeme, mohou být přeneseny do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné těm, které platí v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo odešlete ke zveřejnění na našich webových stránkách, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takových informací ostatními.

Výslovně souhlasíte s přenosy osobních údajů popsanými v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

Tento oddíl G stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit, že dodržíme naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro daný účel nebo účely.

Aniž by byl dotčen článek G-2, osobní údaje spadající do kategorií uvedených níže obvykle vymažeme k datu/času uvedenému níže:

osobní údaje budou vymazány do 28 dnů

Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu G budeme uchovávat dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;

pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika).

H. Zabezpečení vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a firewallem).

Všechny elektronické finanční transakce prováděné prostřednictvím našich webových stránek budou chráněny šifrovací technologií.

Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat zasílaných přes internet.

Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na naše webové stránky; nebudeme vás žádat o vaše heslo (kromě případů, kdy se přihlásíte na naše webové stránky).

I. Změny

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám těchto zásad. O změnách těchto zásad vás můžeme informovat e-mailem nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich webových stránkách.

J. Vaše práva

Můžete nám dát pokyn, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás uchováváme; poskytování takových informací bude podléhat následujícímu:

Poskytnutí příslušného důkazu vaší totožnosti.

Můžeme zadržet osobní údaje, které požadujete, v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nám kdykoli dát pokyn, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.

V praxi obvykle buď předem výslovně souhlasíte s naším použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebo vám poskytneme možnost odmítnout používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nemáme žádnou kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

L. Aktualizace informací

Dejte nám prosím vědět, zda jsou osobní údaje, které máme ohledně vás, třeba opravit nebo aktualizovat.

M. Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který odešle webový server webovému prohlížeči a prohlížeč jej uloží. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Soubory cookie mohou být buď „trvalé“ soubory cookie nebo soubory cookie „relace“: trvalý soubor cookie bude uložen webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud jej uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže; cookie relace na druhé straně vyprší na konci uživatelské relace, když je webový prohlížeč zavřen. Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich. 

Názvy souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách, a účely, pro které jsou používány, jsou uvedeny níže:

na našem webu používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače, když uživatel navštíví web / sledování uživatelů při procházení webu / umožnění použití nákupního košíku na webu / zlepšení použitelnosti webu / analyzování používání webu / spravovat webovou stránku / předcházet podvodům a zlepšovat její zabezpečení / personalizovat webovou stránku pro každého uživatele / cílit reklamy, které mohou být pro konkrétní uživatele zvláště zajímavé / popisovat účel (účely)};

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie – například:

v aplikaci Internet Explorer (verze 10) můžete blokovat soubory cookie pomocí nastavení přepisu zpracování souborů cookie, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobních údajů“ a poté na „Pokročilé“;

ve Firefoxu (verze 24) můžete zablokovat všechny soubory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Ochrana osobních údajů“, výběrem „Použít vlastní nastavení pro historii“ z rozbalovací nabídky a zrušením zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookie z webů“; a

v Chrome (verze 29) můžete zablokovat všechny soubory cookie tak, že vstoupíte do nabídky „Přizpůsobit a ovládat“ a kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a poté vyberete „Blokovat webům nastavení jakýchkoli dat “ pod nadpisem „Cookies“.

Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud zablokujete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce na našem webu.

Soubory cookie již uložené ve vašem počítači můžete smazat – například:

v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookie ručně smazat (pokyny k tomu naleznete na http://support.microsoft.com/kb/278835 );

ve Firefoxu (verze 24) můžete soubory cookie odstranit kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobních údajů“, poté výběrem „Použít vlastní nastavení pro historii“, kliknutím na „Zobrazit soubory cookie“ a kliknutím na „Odstranit všechny soubory cookie“ ; a

v Chrome (verze 29) můžete smazat všechny soubory cookie tak, že vstoupíte do nabídky „Přizpůsobit a ovládat“ a kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat údaje o prohlížení“ a poté vyberete „Smazat soubory cookie a další web“. a data zásuvných modulů“ před kliknutím na „Vymazat údaje o prohlížení“.

Smazání cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

KONTAKTUJTE NÁS

Více informací o našich praktikách ochrany soukromí, máte-li dotazy nebo chcete podat stížnost, nás prosím kontaktujte e-mailem Richard@lifeline.news, telefonicky na čísle +44 7875 972892 nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77-79 Old Wyche Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, Spojené království.

Politika

Nejnovější necenzurované zprávy a konzervativní názory v USA, Velké Británii a globální politice.

získat nejnovější

Business

Skutečné a necenzurované obchodní zprávy z celého světa.

získat nejnovější

Finance

Alternativní finanční zprávy s necenzurovanými fakty a nezaujatými názory.

získat nejnovější

Zákon

Hloubková právní analýza nejnovějších procesů a kriminálních příběhů z celého světa.

získat nejnovější

Zapojte se do diskuse!